Skip to content

Medisch advies

Hart voor Sport werkt met gecertificeerde sportleiders en wordt begeleid door een medisch kundig team dat bestaat uit een verpleegkundige, een hartfunctielaboranten, een cardioloog (np) en een sportarts.

De kwaliteit van leven wordt zichtbaar beter!’

Jan Oudhof heeft zich tijdens zijn veertigjarige praktijk als cardioloog intensief beziggehouden met de noodzaak tot bewegen van hartpatiënten. In de laatste tien jaar van zijn arbeidszaam leven was hij verbonden aan het Regionale Hartrevalidatiecentrum Bronovo.

In het verleden heerste de opvatting dat een hartpatiënt zich vooral ‘rustig’ moest houden. Mede door de inspanningen van  Jan Oudhof  is gebleken dat bewegen, onder deskundige begeleiding, zeer heilzaam is voor mensen met hart- en vaatproblemen.

Sinds de oprichting van Hart voor Sport is Jan Oudhof als sportarts nauw betrokken bij de veilige uitvoering en verantwoorde begeleiding van alle sportactiviteiten. Daarnaast geeft hij de medisch noodzakelijke adviezen