HARTELIJKE ZOMER

Dit keer geen maandelijks nummer, maar een nieuwsbrief voor de hele zomer. En wie er zin in heeft mag de hele zomer meedenken of we in deze nieuwsbrief wel alle Nederlandse spreekwoorden en gezegden met het woord HART erin hebben opgenomen. Wie er nog eentje weet: als deze suggestie wordt geaccepteerd door onze bron (website VoedingOnline), dan krijgt de aanbrenger van ons een gratis koffie/thee.

We moeten het in de zomermaanden juli en augustus zonder Zumba doen. Veronique is namelijk niet in het land. Ook de vaste bewegingscoaches kunnen soms op vakantie zijn, maar jullie hebben de zekerheid dat we weer een beroep zullen doen op de bekende gezichten: Sandra, Rachel en/of Marga. Doorgaan met bewegen is immers ons hoogste doel. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Ook vakanties lenen zich uitstekend voor bewegen.

De facturen voor het derde kwartaal zijn vorige week verstuurd. We zien de betalingen graag spoedig tegemoet. Heb je een Ooievaarspas? Laat deze dan op het sportcentrum (weer) scannen.

We hopen op een mooie zomer. De temperaturen kunnen voor binnen- en buitensporters aanleiding zijn meer te drinken. Neem daarom voldoende water mee en een handdoek in je bagage is evenmin een overbodige luxe.

Correctie van de informatie uit de vorige nieuwsbrief: De opfriscursus beweegcoach van de Harteraad is helaas niet doorgegaan. We wachten op nader bericht, want we willen in jullie belang graag bijblijven en alle nieuwe ontwikkelingen toepassen. Wees gerust, onze licenties zijn nog geldig.

Het is niet verplicht, maar voor ons wel fijn als je via WhatsApp of email door wilt geven wanneer je zelf langere tijd afwezig bent

LET OP: In de week van 25 juli – 28 juli is er zomerkinderkamp. Dat begint om 9 uur, maar houd rekening dat het vanaf half negen al drukker zal zijn op de parkeerplaats.

We wensen iedereen een fijne en gezonde zomervakantie toe.

Spreekwoorden met het hart

Op internet al gepubliceerd in juni 2018

Hoeveel spreekwoorden en gezegden met het hart in de hoofdrol kent u?
VoedingOnline zette er 58 met toelichting op een rij. Eigenlijk zijn het er meer, want als er meer versies bekend zijn, dan staat er een schrap ( / ) tussen de alternatieven.

 • Aan zijn hart gaan.
  Het zich aantrekken.
 • In hart en nieren.
  Volledig.
 • Bonen die voor 10 mei gezaaid worden, krijgen kwaaie harten.
  Boerenregel.
 • Geen duivel op zijn hart laten barsten.
  Geen blad voor de mond nemen; zeggen wat je op je hart hebt.
 • Zijn geld is aan zijn hart vastgegroeid.
  Hij is gierig.
 • Het geld is hem niet aan zijn hart gewassen.
  Hij is vrijgevig.
 • God kent de harten, maar de duivel kent de kneepjes.
  Er zijn vermoedens van oneerlijkheid.
 • Het hart in het kruintje van zijn kop hebben.
  Verwaand zijn.
 • Alle harten bij jezelf nemen.
  Bij de beoordeling van anderen ook aan zichzelf denken.
 • Als je er geen hart voor hebt, zet er dan het zachte maar voor.
  Niet goedschiks, dan kwaadschiks; het moet toch gebeuren.
 • Hebben ze het niet aan het hart, dan hebben ze het aan hun staart.
  Ze weten, voelen altijd wel iets.
 • Het hart slaat als een rattenkeutel in een moespot.
  Spreekwoordelijke vergelijking. Als men in spannende verwachting verkeert.
 • Iemand zijn hart in de hand geven.
  Het leven benemen.
 • In iemands hart begraven zijn als een boerenkont in een Turks-leren broek.
  In iemands hart gesloten zijn.
 • Kom aan mijn hart, want je ruikt naar jenever.
  Schertsende liefdesverklaring van een drinker aan zijn glas.
 • Het is goed voor de hartworm.
  Excuus als een borreltje wordt genomen.
 • De kleinen hebben de keutel kort bij het hart.
  Kleine personen (vooral kleine vrouwen) zijn gauw kwaad.
 • De koeien eten het hart en de staart op.
  Iemand wil alles hebben, wat nog niet genoeg blijkt te zijn.
 • Er eentje zijn van vijf vingers en een benauwd hart.
  Gauw bang zijn om iets verkeerd te zullen doen; aarzelen voordat beslissingen worden genomen.
 • Wat de vrouw tot het hart komt, komt de man maar aan de knieën.
  De vrouw is veel gevoeliger dan de man.
 • Over je hart strijken.
  Iets toestaan.
 • Zijn hart is wel goed, maar de omloop deugt niet.
  Hoewel hij best goede plannen heeft, weet hij ze nooit goed uit te voeren.
 • Zijn hart opeten.
  Hij heeft last van onhoudbaar verdriet, afgunst of woede.
 • Zijn hart slaat als een kalverstaart.
  Hij is verliefd.
 • Zijn hart staat in lichterlaaie.
  Hij is tot over zijn oren verliefd.
 • Zijn hart uit zijn lichaam spuwen.
  Overgeven.
 • Zijn hart uitstorten.
  Al zijn gevoelens vertellen.
 • Bitter in de mond maakt het hart gezond.
  Ook wat minder aangenaam is, kan gezond en goed zijn.
 • Dat is een steen / pak / roof van mijn hart.
  Dat is een hele opluchting.
 • Een goed hart is goud waard.
  Je treft niet snel meer mensen met een goed karakter.
 • Een goed hart toedragen.
  Goed kunnen verdragen.
 • Een gouden hart hebben.
  Heel aardig / lief zijn.
 • Een hart van steen hebben.
  Geen medelijden met anderen hebben.
 • Een hartje zonder zorg.
  Een zorgeloos iemand.
 • Een klein hartje hebben.
  Weinig durven. / Gauw bang zijn. / Snel emotioneel zijn.
 • Geen hart in het lijf hebben.
  Geen greintje medelijden kennen.
 • Hartzeer van iets hebben.
  Er geestelijk onder lijden.
 • Heb het hart eens.
  Heb de moed om dat te doen.
 • Een hart hoog dragen.
  Trots zin.
 • Het hart in de schoenen zinken.
  Alle moed en hoop verliezen om problemen op te lossen.
 • Het hart op de goede plaats hebben.
  Een oprecht en menslievend karakter hebben.
 • Het hart op de lippen / tong hebben.
  Over zijn emoties durven praten. / Alles zeggen wat men denkt.
 • Het hart ophalen aan.
  Ergens van genieten.
 • Iets na aan het hart liggen.
  Er erg mee begaan zijn.
 • Iets niet over het hart kunnen krijgen.
  Ergens niet toe kunnen komen of ergens op gesteld zijn.
 • Iets op het hart hebben.
  Iets te vertellen hebben.
 • Iets ter harte nemen.
  Iets op zich nemen, het zo goed mogelijk doen.
 • Met de hand op hart.
  Eerlijk en gemeend.
 • Met hart en ziel.
  Met plezier en passie.
 • Om het hart slaan.
  Schrik bezorgen.
 • Op het hart drukken / binden.
  Met de grootste nadruk zeggen.
 • Uit het oog, uit het hart.
  De aandacht voor iemand verliezen, als die persoon niet meer in de nabijheid is.
 • Wat het oog niet ziet, wat hart niet deert.
  Wat je niet ziet en niet weet, heb je ook geen last van.
 • Van zijn hart geen moordkuil maken.
  Zijn gevoelens niet opkroppen. / Vrijuit zeggen wat je niet bevalt.
 • Wat het hart vol van is, loopt / vloeit / stroomt de mond van over.
  Waar men heel erg mee bezig is, daar wil men over praten.
 • Zijn hart luchten / uitstorten.
  Iemand over de problemen vertellen die hij bij zich draagt.
 • Zijn hart vasthouden.
  Zich zorgen maken. / Bang zijn dat het mis gaat.
 • Een hart onder de riem steken / Een riem onder het hart steken.
  Iemand moed inspreken.

Ken je er meer, laat het ons weten. Je mag je suggestie ook rechtstreeks naar de website sturen.

Https://www.voedingonline.nl/page/Nieuws/Bericht/1591/Spreekwoorden-met-het-hart

Anders doen wij het. We zijn reuze benieuwd. We hopen dat jullie je hart eraan kunnen ophalen.

Fijne Zomer!

Team HVS