Hartelijk November

Twee weken geen bijeenkomsten door verzwaring maatregelen

In de strijd om de verspreiding van het COVID-19 virus terug te dringen heeft de regering vanavond de maatregelen tijdelijk verzwaard. Een daarvan is dat er voor 18-plussers geen groepslessen met een sportief karakter meer mogen worden gegeven. Deze maatregel geldt voor twee weken, vanaf woensdag 4 november 22:00 uur. Dat heeft dus direct gevolgen van jullie en voor ons. November begint dus niet leuk, maar we begrijpen het belang om de gezondheidszorg weer op een normaal peil te brengen.

Woensdag 4 november voorlopig de laatste lessen

Morgen is iedereen nog welkom tijdens de geplande lessen. De buitenles gaat ook door. De weersvooruitzichten zijn goed genoeg, ook al zal de temperatuur waarschijnlijk de 12 graden niet aantikken. Maak dus nog gebruik van deze optie(s). Op de persconferentie van uiterlijk 17 november zullen we horen of we de activiteiten weer kunnen oppakken vanaf 19 november.

Zit niet stil, beweeg ook thuis voldoende

Zoals we iedereen naar aanleiding van de eerdere maatregelen in het voorjaar al hebben aangeraden, is het verstandig ook thuis diverse oefeningen te doen. Wie onze berichten daarover niet meer kan vinden, kan deze desgevraagd nogmaals toegestuurd krijgen.  We hopen natuurlijk onze gezamenlijke activiteiten over twee weken weer te mogen hervatten. Zo niet, dan komen we meteen weer bij jullie terug met nadere berichten.