Hartelijk maart 2023 (aanvulling)

De nieuwsbrief van maart 2023 had blijkbaar een voorspellende werking. Net zoals de Hebreeuwse/Jiddische uitdrukking “Hazlacha umwracha” en het daarvan afgeleide Duitse “Hals- und Beinbruch” niet letterlijk is bedoeld, maar een vorm van gelukwens is, zo was ook de opmerking over een eventuele gipsvlucht voor Christel uiteraard niet als voorspelling bedoeld. Toch sloeg het noodlot voor de skiënde bewegingscoach toe toen zij lekker snel afdaalde. Bij het afremmen kwam zij op een ijzig stuk, waardoor zij doorschoot en op een sneeuwheuvel terecht kwam. De binding van de linkse ski liet echter niet los met een kuitfractuur en een nog onbekend knieletsel tot gevolg.

Ze hoeft niet thuis te zitten en is dus te begroeten op het sportcentrum, maar dan in een rolstoel. De medische onderzoeken hebben nog geen uitsluitsel gegeven en de behandelmethode staat dan ook nog niet vast. Wel is bekend dat een topje van haar kuitbeen is afgebroken. Voorlopig zal ze voor de Hart voor Sport-groepen worden vervangen door Sandra, Rachel, dan wel stagiaire Britt. Ze hoopt na verloop van tijd al dan niet in rolstoel weer aanwezig te kunnen zijn in de hal.

Geen yoga in maart

De twee geplande yoga-bijeenkomsten kunnen bij gebrek aan vervanging helaas niet plaatsvinden deze maand. We zullen moeten afwachten welke behandeling Christel moet ondergaan en hoe lang haar herstel zal duren. Helaas kan uw redacteur daar geen betrouwbare voorspelling over doen of gelooft u hem als we nu alvast melden dat Christel op 1 april u bij de yoga verwacht. Nee toch…