Hartelijk juni 2023

De spreuken en gezegden van de afgelopen maanden waren voor de redactie veel bekender dan de reeks uitdrukkingen die er over juni bestaan. Hierna zullen we een aantal opsommen. Misschien komen ze bekend voor. Deze maand kondigen we alvast een grote wervingsactie aan die we in de tweede helft van dit jaar gaan houden om de weggevallen groepen weer nieuw leven in te blazen. Meedoen levert uiteraard ook wat op. Lees daarover meer. Als we het aantal groepen/uren weer kunnen verhogen worden we nog flexibeler om gemiste lessen op te vangen of in te halen. Dus het is in ieders belang. Doe mee en inspireer een buur, vriend, familielid of andere bekende om met ons mee te doen.

Juni, zomer- of rozenmaand

Er zijn veel weerspreuken over deze maand, zoals

Als Sint Medard zijn sluizen open zet, is er voor zes weken weinig pret (Sint Medard wordt gevierd op 8 juni).

Is het op Sint Antonius nat, de boer drinkt zich van verdriet zat (Naamdag Antonius van Padua is 13 juni) .

Het weer van Sint Jan houdt dertig dagen aan (Sint Jan begint na de zonsondergang van 23 juni).

Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun terrasjes.

Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer veel te laat.

En natuurlijk agrarische spreuken, zoals

Juniweer meer droog dan nat, vult met goede wijn het vat.

Op juni komt het aan of de oogst zal bestaan.

Een boon in juni geplant, geeft er vijftig in de hand.

In juni dondergevaar, dan is het een vruchtbaar jaar.

In juni veel regen in de nok, schaadt bij en bonenstok.

Dat zijn er 10 van de 54 op www.spreekwoorden-gezegden.nl. Wie daaraan nog eentje kan toevoegen wordt uitgenodigd die door te geven op die website.

Nog een los weetje: juni is in 2023 de enige maand die op een donderdag begint.

Grote wervingsactie

We willen graag ons aanbod en aantal uren vergroten. Daarvoor is het nodig dat we meer sporters enthousiast maken. De beste ambassadeurs voor Hart voor Sport zijn onze deelnemers. Lukt het jullie om een 50-plusser uit jullie omgeving betalend lid te maken (na een gratis proefles uiteraard), dan krijgen jullie een gratis sportmaand voor de moeite.

De voorwaarden zijn als volgt: Voor ieder nieuw lid die tussen 1 juli 2023 en 1 januari 2024 minstens 2 maanden betaalt voor onze sportlessen, krijgt de aangever begin 2024 een maand gratis sportlessen terug. Per aangebrachte deelnemer. Dus pak de sportieve uitdaging op en probeer bijvoorbeeld een kwartaal gratis te sporten door drie nieuwe sporters enthousiast te maken.

We hopen dat het in de tweede helft van 2023 gezellig druk wordt, zodat we in elk geval vanaf 1 januari 2024 (en bij succes eventueel eerder) meer uren kunnen gaan plannen. Laat ons hart voor sport spreken en draag het uit.

Rooster en vervanging

Binnenkort gaat Christel weer voor controle naar de specialist om haar geopereerde knie te laten zien. Tegelijk zal worden bekeken of de andere vanzelf heelt. We duimen voor haar dat het allemaal naar wens gaat. Ze is intussen al wel begonnen een aantal lesuren (stoelgym) zelf weer te doen. Voor de overige wordt ze nog vervangen door hetzij Rachel, hetzij Sandra.

Voor de agenda: noteer alvast dat 7-10 augustus een vakantieweek is voor de Hart voor Sport-groepen, dus geen les op maandag 7, woensdag 9 en donderdag 10 augustus

Uitbreiding/vervanging materiaal

Het materiaal slijt natuurlijk bij veelvuldig gebruik. Daarom zijn we blij te kunnen melden dat we tien nieuwe volleyballen en twee van de befaamde grote roze ballen hebben besteld. Ze zijn al onderweg. We hopen ze binnenkort te gaan gebruiken.

Vooruitblik

Houd de informatie over het open toernooi in de gaten (1-9 juli). Het organisatieteam maakt er een waar feest van. Op het park is in die week van alles te doen, zoals live muziek, leuke partijen (ook op hoog niveau) en lekkere maaltijden.