Hartelijk Juni

Mats is voor de tweede keer vader geworden. Dochter Madee Josephine meldde zich precies op de uitrekendatum, maandag 24 mei, tweede Pinksterdag. Een stipt pinksterbloemetje zullen we maar zeggen. We feliciteren hem van harte, gunnen hem zijn vaderschapsverlof met alle bijbehorende taken, maar zien hem graag over zes weken weer fit en uitgeslapen terug.

Wie Mats een kaartje of presentje wil sturen, kan dat afgeven bij de bar van het sportcentrum of bij een van de beweegcoaches. Wij zorgen dan dat het snel bij hem komt.

Aanmelden voor binnenlessen

Een ander heuglijk feit is dat we vanaf 7 juni weer naar binnen gaan. De ontwikkelingen met het stijgende aantal vaccinaties en dalende aantal besmettingen maken dat we verantwoord kunnen en mogen herstarten. Dat vergt weer wat organisatie. Daar vragen we uw medewerking voor. We willen graag van iedereen een reactie, zowel van de deelnemers die doorgaan als van degene die liever nog niet willen beginnen. Reacties mogen zowel per email naar info@hartvoorsport.com als telefonisch naar 06-57126242. Graag de exacte wensen met dag, tijdstip en aantal keer. We hopen uw reactie zo snel mogelijk te ontvangen, graag uiterlijk woensdag 2 juni.

Het les schema:

Maandag 9:30-10:30, 10:30-11:30 en 11:30-12:30 uur (deze drie lessen inclusief stoelgym)

Maandag 10:00-11:00 uur (badminton)

Woensdag 9:00-10:00 uur (inclusief stoelgym)

Woensdag 10:00-11:00 en 11:00-12:00

Donderdag 10:00-11:00 uur

Donderdag 11:00-12:15 uur (inclusief het buikspierkwartier)

Twee lessen staan er niet bij. Voor stoelgym op donderdag van 11:00-12:00 uur was te weinig belangstelling. De les op maandag 17:00-18:00 uur staat ook nog niet op het rooster, omdat het aantal deelnemers daarvoor onvoldoende is. Als er meer animo ontstaat, dan willen we op 1 augustus weer beginnen met die les en we hopen dat dan groepssport ook weer mogelijk is. We houden de mogelijkheden scherp in de gaten

Voorlopig geen buitenles

In verband met de Kids Kamp-week vervallen alle buitenlessen van 31 mei tot en met 4 juni.

De week daarna gaan we naar binnen. Nu dat mogelijk is vervalt tijdelijk de gratis les op woensdag van 13-14 uur. Zodra Mats terug is zullen we de extra les weer in het schema zetten. Vermoedelijk is dat vanaf 7 juli weer het geval.

Gratis lessen en de eerstvolgende factuur

We beginnen dus voor het einde van het kwartaal weer met de binnenlessen. De lessen in juni bieden we u gratis aan. De eerstvolgende factuur kunt u begin juli verwachten. Al met al zetten we nu dus een flinke stap naar de normalisatie van uw lidmaatschap bij ons. We hopen dat de inhoud ook weer snel als vanouds mag zijn.