Hartelijk januari 2023

Het hele Hart voor Sport-team wenst alle deelnemers allereerst en vooral een heel gezond, gelukkig en goed beweegjaar. Laten we hopen dat het ritme er in 2023 niet door een of andere pandemie uit wordt gehaald. Regelmaat en continuïteit maakt bewegen wel zo gemakkelijk en eigenlijk net zo gewoon als ademen. Denk aan de uitspraak van Barrie Stevens: “Doorgaan….vooral doorgaan”.

Het weer gaat ook steeds door, maar niet altijd zoals we verwachten. Het heeft ons eind 2022 in korte tijd weer twee keer verrast. De vrieskou was in de eerste helft van december zo hevig dat de renovatiewerkzaamheden aan de tennisbanen 1-3 moesten worden opgeschort. Er zat dagenlang vorst in de grond. Na de hervatting van het werk in de tweede week van januari hopen we dat de lavavlakte weer snel wordt omgetoverd. Dan kan de rest van de winter getennist worden op banen met als ondergrond een strakke ‘smashcourt’ van ProVision. Dan hebben we 13 verlichte winterbanen. De andere verrassing was de warme oudjaarsavond, een record met wellicht als voordeel dat het overgrote deel van het vuurwerk nu is weggeknald, zodat we niet nog weken hoeven na te ‘genieten’ van oude knalvoorraden.

Op 30 december hebben we nog een aantal Hart voor Sport-deelnemers kunnen begroeten. Dat vonden we erg gezellig en leuk. Ze kwamen niet voor onze vaste beweeguurtjes, maar voor de oliebollen die we die dag voor het goede doel bakten en verkochten. De jong dementerenden van Florence varen er wel bij. We kunnen weer €500 storten naar deze instelling. De gebakken oliebollen waren aan het einde van de dag allemaal op en verkocht.

Terug in de hal

Wij trekken ons weer lekker terug in de hal voor onze vaste uurtjes. Misschien goed om ons weekprogramma nog eens in herinnering te roepen:

Maandag 9.30 – 10.30 (sport en spel, fitness met stoel)

Maandag 10.00 -11.00 Badminton

Maandag 10.30 – 11.30 (sport en spel, fitness met stoel)

Maandag 11.30 – 12.30 (sport en spel, fitness met stoel)  

Woensdag 09.00 – 10.00 (sport en spel, fitness met stoel)

Woensdag 10.00 – 11.00 (sport en spel, fitness zonder stoel)

Donderdag 10.00 – 11.00 (sport en spel, fitness zonder en met stoel mogelijk)

Donderdag 11.00 -12.15 (sport en spel met fitness zonder stoel en een extra buikspier kwartier.

Inmiddels is de uitgestelde herhalingscursus van de Harteraad op 9 december geweest en zijn de bijgeschoolde Christel en Mats gemotiveerd om het nog beter dan ooit te doen, zodat jullie daar maximaal profijt van zullen hebben. En dat is niet zomaar zo’n ‘goed voornemen’ dat na enkele weken weer wegebt hoor!

De centjes of harde valuta

We weten dat het voor de meeste huishoudportemonnees een moeilijk tot zware tijd is. Ook bij ons stijgen allerlei kosten ineens veel harder dan ooit. Toch wilden wij juist in deze tijd onze deelnemers niet met een prijsverhoging confronteren. We hebben daarom als oplossing dat we over het hele jaar onze activiteiten niet twee, maar drie weken voor vakanties en dergelijke zullen staken. Een week zal de vaste week zijn tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw. Wanneer de twee andere weken zullen vallen hoort u nog tijdig van ons; zodra die data nader zijn bepaald.

Na de dure decembermaand begint in januari altijd weer een nieuw kwartaal. Dus komen onvermijdelijk de nieuwe facturen. De houders van een Ooievaarspas weten het inmiddels wel. Alleen door die pas bij ons te laten scannen heeft u weer recht op de gereduceerde prijs. Zo wil de gemeente dat van ons.

Zumba en yoga nog onzeker

Het is nog onzeker of en hoe vaak extra activiteiten als Zumba en yoga kunnen worden aangeboden. Er is op dit moment overleg met de aanbieders. We zullen de uitkomst hiervan zo snel mogelijk melden. Voor onze Zumba-coach Veronique is een complicerende factor dat zij voor haar andere activiteiten niet ad hoc meer onze fitnessruimte kan huren, omdat deze vanaf 1 januari permanent wordt verhuurd aan de sportschool LIVEPT. Die PT staat voor Personal Trainers. Verder moet er nog goed worden gekeken naar het kostenplaatje. We hoeven er niets aan te verdienen, maar we moeten toch een minimaal aantal deelnemers halen om in elk geval uit de kosten te komen.

Een kaartje leggen

Niet voor de lichamelijke beweging, maar wel voor de sociale lenigheid en denkkracht melden we graag dat onze maandelijkse klaverjasavond op vrijdagavond 13 januari 2023 19:30 uur weer van start gaat. Inschrijven kan via pavleeuw@ziggo.nl. Iedereen kan zich als koppel of zonder partner (zodat geprobeerd kan worden een koppel te vormen) aanmelden vóór 11 januari. Uiterlijk 12 januari wordt dan doorgegeven of er een loslopende kaartpartner is gevonden. Het inschrijfgeld (graag gepast betalen) bedraagt € 5,- per persoon voor een kopje koffie/thee, een borrelhapje en prijsjes.

Tot slot nog iets over de voortgang van het jubileumboek. De redacteur krijgt nog steeds nieuwe input, maar ‘sluit’ de redactie op 31 januari, zodat in februari de vormgeving en het drukken kan worden gedaan. Dan kan het boek verschijnen in maart, net voordat de datum verstrijkt van 60 naar 61 jaar Sportcentrum Mariahoeve. Het wordt nog een race tegen de klok.

TEAM HART VOOR SPORT