Skip to content

Hannie Goes

‘Het is voor mensen met een hart- of vaatprobleem van het grootste belang om te bewegen. Ik doe dat door deze mensen fitness en/of sport en spel aan te bieden, waarbij ook de gezelligheid een grote rol speelt.’

Hannie Goes werkt sinds 2002 als hartfunctielaborant in het Regionaal Hartrevalidatiecentrum van het Bronovo ziekenhuis (nu Capri-Bronovo Hartrevalidatie). Zij begeleidt de revalidatie van patiënten die getroffen zijn door een hartinfarct, geopereerd zijn, een dotterprocedure hebben ondergaan of een vorm van hartfalen hebben. Daarnaast heeft zij een aantal jaren op de longfunctie-afdeling gewerkt als o.a. longfunctiespirometrist.

Tijdens haar werk ontdekte ze dat er grote behoefte bestaat om na deze reguliere revalidatie door te gaan met een bewegingsprogramma. Ze besloot haar werkactiviteiten uit te breiden en  volgde  eerst een opleiding bij  Hart in Beweging (tegenwoordig: Harteraad), teneinde de kwalificatie te verkrijgen zich als erkend sportleider te vestigen.

In juni 2008 is zij haar eigen club gestart onder de naam Hart voor Sport.Een unieke combinatie waarin haar jarenlange ervaring met hartrevalidatie en kennis van het hart samenkomen om hartpatiënten, ook na de revalidatie, de mogelijkheid tot veilig en verantwoord bewegen aan te bieden.

Filosofie

‘Mijn doel is om beweging aan te bieden in een veilige en vertrouwde omgeving. Luisteren naar de wens van de mens is het  basisuitgangspunt  om te sporten met je hart. Een gevarieerd aanbod vind ik heel belangrijk. Naast diverse fitnessactiviteiten  geef ik op een ‘speelse’ manier een gezamenlijke warming up, mooie spelvormen, lenigheids- en balansoefeningen en ontspanningsoefeningen aan het einde van de les. Er is bij mij altijd ruimte voor een gesprek, advies of het uitwisselen van ervaringen. Sporten mag ook gezellig zijn.

Niets moet, alles mag’ staat hoog in mijn vaandel.