Skip to content

Hart voor sport

Veilig en verantwoord sporten voor mensen met hart&vaatziekten of aanverwante aandoeningen en 55-plussers.

Voor informatie belt u met Hannie Goes: 06 571 26 242

Gezond bewegen

Na een periode van revalideren is het belangrijk dat u blijft bewegen: een eerste stap naar het ontwikkelen van een actieve en gezonde levensstijl, dit alles in het kader van primaire en secundaire preventie, het bevorderen van uw gezondheid en waarin u leert omgaan met uw ziekte.

Bij Hart voor Sport kunt u na de (hart)revalidatie blijven bewegen onder begeleiding van geschoolde sportleiders. In uw eigen tempo kunt u meedoen aan de fitness-activiteiten met groepslessen in de vorm van seniorengym, krachttraining en balanstraining of  aan diverse sport- en spelactiviteiten.  Alle trainingen vinden plaats in de grote hal op de begane grond. Als u in de risicogroep zit, u heeft COPD of astma, overgewicht, een verhoogde bloeddruk, diabetes, of u bent 55 plusser  dan bent u bij Hart voor Sport in Den Haag ook aan het goede adres!

Veilig en verantwoord

Hart voor sport is buitengewoon lid en beweegpartner van Harteraad (voorheen de Hart & Vaatgroep), een ontstane bundeling van patiëntenverenigingen en onderdeel van de Nederlandse Hartstichting. Daarnaast bestaat er een lidmaatschap van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De patiënten worden naar ons doorverwezen door o.a. de hartrevalidatiecentra en de huisartsenpraktijken of via mond op mond reclame. Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben zich gespecialiseerd in het begeleiden van hart- en vaatpatiënten. Als extra veiligheid maken we gebruik van een calamiteitenplan bij ongevallen en een AED (Automatische Externe Defibrillator) bij een reanimatie. Medisch advies wordt gegeven door o.a. een cardioloog/sportarts; een hartfunctielaborant en longspirometrist. Daarnaast hebben we een directe samenwerking met twee fysiotherapeuten.